لطفا کمی صبر کنید

کشته شدن چهار نظامی مصری در صحرای سینا

چهار نظامی مصری در مرکز سینا کشته شدند.