لطفا کمی صبر کنید

گروگان‌گیری مسلحانه در خانه سالمندان در کالیفرنیا

یک مرد مسلح روز جمعه سه نفر را در یک خانه سالمندان در کالیفرنیای شمالی گروگان گرفت.