لطفا کمی صبر کنید

مهاجمان اسلام ستیز به مسجدی در آلمان حمله کردند

منابع خبری از حمله مهاجمان اسلام ستیز به مسجدی در جنوب غرب آلمان خبر دادند.