لطفا کمی صبر کنید

ابراز نگرانی شدید مکرون در بروز جنگ تجاری

مکرون روز جمعه در تماس تلفنی با ترامپ نسبت به طرح وضع تعرفه ها عمیقا ابراز نگرانی کرد.