لطفا کمی صبر کنید

بروجردی: ترکیه روش خود را تغییر دهد

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به ترکیه توصیه کرد روشش را در ادامه حضور نظامی در سوریه تغییر دهد.