لطفا کمی صبر کنید

اختلاف در دولت آمریکا بر سر دیدار ترامپ و کیم

سناتور آمریکایی تصریح کرد، دولت آمریکا درباره دیدار رهبران آمریکا و کره شمالی دچار دودستگی شده است.