لطفا کمی صبر کنید

دیدار‌های محرمانه مقامات سعودی و صهیونیستی برای ضربه زدن به تشکیلات خودگردان

یکی از مقامات تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد دیدار‌های محرمانه مقامات صهیونیستی و سعودی با میانجیگری مصر با هدف آسیب رساندن به تشکیلات خودگردان بوده است.