لطفا کمی صبر کنید

تنگه هرمز همچنان شاهراه انرژی جهان

تنگه هرمز طی سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ با پشت سر گذاشتن سایر گذرگاه های عبوری دریایی که در تجارت جهانی نفت از اهمیت استراتژیک برخوردارند، شش سال متوالی عنوان پر ترددترین گذرگاه را از آن خود کرد.