لطفا کمی صبر کنید

ترامپ: کره شمالی قول داده که فعلاً آزمایش موشکی نداشته باشد

ترامپ: کره شمالی قول داده که فعلاً آزمایش موشکی نداشته باشد