لطفا کمی صبر کنید

وقوع انفجار در نوار غزه

صدای انفجاری در شمال نوار غزه شنیده شده است.