لطفا کمی صبر کنید

فرانسه روابط دفاعی و امنیتی خود با هند را گسترش می دهد

شرکتهای فرانسوی و هندی در نخستین روز از سفر رئیس جمهور فرانسه به هندوستان قراردادهایی به ارزش ۱۳ میلیارد یورو (۱۶ میلیارد دلار) به امضاء رساندند.