لطفا کمی صبر کنید

روسیه موشکی با سرعت چهار برابر سرعت صوت آزمایش کرد

وزارت دفاع روسیه از آزمایش موفقیت آمیز موشک کینجال با سرعتی چهار برابر سرعت صوت خبر داد.