لطفا کمی صبر کنید

آزمایش موفقیت آمیز موشک روسی با سرعتی ۴ برابر سرعت صوت

وزارت دفاع روسیه از آزمایش موفقیت آمیز موشک کینجال (خنجر) که سرعتی چهار برابر سرعت صوت دارد خبر داد.