لطفا کمی صبر کنید

پادشاه عربستان سعودی ۸۰۰ میلیون دلار در ماه حقوق می‌گیرد!

میدل ایست آی نوشت حقوق ماهانه پادشاه عربستان سعودی سه میلیارد ریال، معادل هشتصد میلیون دلار است.