لطفا کمی صبر کنید

حمله به چند مسجد در آلمان

چند مسجد در نقاط مختلف آلمان از جمله برلین مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت.