لطفا کمی صبر کنید

تغییر نام حزب جبهه ملی فرانسه!

رهبر حزب راست افراطی " جبهه ملی" در فرانسه خواستار تغییر نام این حزب به " تجمع ملی" شد.