لطفا کمی صبر کنید

آغاز رزمایش عربستان و آمریکا

رزمایش مشترک آمریکا و عربستان برای چهارمین بار روز یکشنبه در منطقه شمالی عربستان آغاز شد.