لطفا کمی صبر کنید

به آتش کشیده شدن یک مسجد در آلمان

پلیس آلمان از به آتش کشیده شدن یک باب مسجد در برلین به صورت عمدی خبر داد. در این حادثه به کسی آسیبی نرسید.