لطفا کمی صبر کنید

سئول: کره شمالی در موضع گیری درباره نشست های آینده محتاط است

سخنگوی وحدت کره جنوبی گفت: سکوت کره شمالی در مورد نشست های آینده خود با ایالات متحده و کره جنوبی، احتمالا به این دلیل است می خواهند جانب احتیاط را رعایت کند.