لطفا کمی صبر کنید

قطر توان بازدارندگی خود را افزایش می‌دهد

قطر بعد از بی اثر شدن همه راهکارها برای رفع محاصره توسط عربستان و همپیمانان، در حال فعال کردن بخشی از توافق های همکاری مشترک نظامی با دیگر کشورهاست.