لطفا کمی صبر کنید

عملیات ضد صهیونیستی در شمال قدس اشغالی

برخی منابع از عملیات ضد صهیونیستی در شمال قدس اشغالی خبر دادند.