لطفا کمی صبر کنید

فرمانده نیروی هوایی آمریکا: پرسنل نظامی آمریکا باید اصلاح شوند

هدر ویلسون، فرمانده نیروی هوایی آمریکا یکی از مهمترین مسائلی که نیرو‌های نظامی آمریکا با آن روبرو هستند، را لزوم اصلاح پرسنل نیرو‌های نظامی دانست.