لطفا کمی صبر کنید

ترزا می:روسیه «به احتمال بسیار» مسئول بیماری جاسوس سابق روسی است!

نخست وزیر انگلیس در ادعایی تازه گفت که روسیه «به احتمال بسیار» مسئول بیماری مرموز جاسوس دوجانبه و سابق روسی و دختر وی است؛ اتهامی که مقامات مسکو قویاً آن را رد می کنند.