لطفا کمی صبر کنید

دیدار و گفتگوی وزیر خارجه مصر و رئیس جمهور سودان جنوبی

سامح شکری با سالوا کِر، روز دوشنبه در سودان جنوبی دیدار کرد.