لطفا کمی صبر کنید

نصب پرچم آلمان به جای پرچم بلژیک در کانادا!

به هنگام برگزاری مراسم استقبال رسمی از پادشاه و ملکه بلژیک در کانادا در روز دوشنبه به جای پرچم بلژیک به اشتباه پرچم آلمان در کنار پرچم کانادا نصب شده بود.