لطفا کمی صبر کنید

ترامپ وضعیت "اضطرار ملی" درباره ایران را تمدید کرد

رییس جمهور آمریکا در نامه ای خطاب به کنگره، فرمان «وضعیت اضطراری ملی» علیه ایران را تمدید کرد.