لطفا کمی صبر کنید

اعتراف شوکه کننده پوتین!

دستور سرنگونی یک هواپیمای مسافربری را صادر کردم اما چند دقیقه بعد نظرم عوض شد!