لطفا کمی صبر کنید

آتش و خشم در کاخ سفید ترامپ (قسمت 52)/ حکومت بدون دستور و فرمان

بنن ماهیت دستورالعمل را عمیقاً زیر و رو کرده بود. شما نمی‌توانید با دستور و فرمان در امریکا حکومت کنید به استثنای آنکه واقعاً توانایی آن را داشته باشید. نکته جالب در اینجا این بود که این دولت اوباما با کنگره جمهوریخواه عصیانگرش بود که محدوده دستورالعمل را وسیع‌تر کرده بود. اکنون دستورالعمل‌های ترامپ در نوعی بده بستان رشته‌های اوباما را پنبه می‌کرد.