لطفا کمی صبر کنید

انتقاد نمایندگان اروپا از یونکر برای انتصاب سلمایر به دبیرکلی کمیسیون اروپا

نمایندگان پارلمان اروپا در استراسبورگ از ترفیع آشکارا جنجالی مارتین سلمایر آلمانی، دست راست ژان-کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا در پست راهبردی دبیرکلی این نهاد به شدت انتقاد کردند.