لطفا کمی صبر کنید

سرویس مخفی آمریکا: بسته مشکوک در اطراف کاخ سفید هیچ خطری نداشت

بسته مشکوک مشاهده شده نزدیک کاخ سفید بین خیابان پنسیلوانیا و پارک لافیات و مسدود کردن این محوطه برای خودرو‌ها و افراد پیاده بسته مشکوک که در این محل پیدا شده بود، هیچ تهدیدی نداشت.