لطفا کمی صبر کنید

هشدار مجدد اروپا به ترامپ درباره تشدید مناقشات تجاری

یکی از سخنگویان کمیسیون اتحادیه اروپا به رئیس جمهور آمریکا درباره تشدید مناقشات تجاری هشدار داده است.