لطفا کمی صبر کنید

پرونده ویژه|نگاهی به ۶ هزار روز جنگ آمریکا در افغانستان

جنگ افغانستان در حالی ۶۰۰۰ روزه شده است که با اعلام استراتژی ترامپ جنگ این کشور شدت یافته و طالبان نیز از هر زمانی دیگری قوی‌تر شده‌اند حتی پایانی را نیز برای این مناقشات نمی‌توان تصور کرد.