لطفا کمی صبر کنید

سازمان منع گسترش تسلیحات شیمیایی حمله به جاسوس انگلیس را محکوم کرد

رئیس سازمان منع گسترش تسلیحات شیمیایی، به کار گیری عامل شیمیایی علیه جاسوس پیشین روس در انگلیس را محکوم کرد.