لطفا کمی صبر کنید

حمایت اردن از ادعای مالکیت امارات بر جزایر سه گانه ایرانی

وزیر خارجه اردن روز سه شنبه با تکرار ادعاهای اثبات نشده قبلی، از ادعای مالکیت امارات بر جزایر سه گانه ایرانی حمایت کرد.