لطفا کمی صبر کنید

روسیه سفیر انگلیس در این کشور را احضار کرد

وزارت امور خارجه روسیه به دلیل مسائل پیش آمده پیرامون مرگ جاسوس دو جانبه روسی_ انگلیسی، سفیر انگلیس در مسکو را به این وزارت خانه احضار کرد.