لطفا کمی صبر کنید

عواقب حمله احتمالی آمریکا به نیروهای سوری بسیار وخیم خواهد بود

وزیر خارجه روسیه در سخنانی نسبت به هر گونه حمله احتمالی آمریکا به مواضع نیروهای سوری هشدار داد.