لطفا کمی صبر کنید

دغدغه حقوق‌بشری یا عقده‌گشایی سیاسی؟/شرایط حاکم بر سازمان ملل باید تغییر کند

در نشست شورای حقوق‌بشر سازمان ملل نماینده کشورمان و دیگر کشورها گزارشهای این شورا درباره وضعیت حقوق‌بشر در ایران را سیاسی‌کاری دانسته که هیچ سنخیتی با واقعیت درونی ایران ندارد.