لطفا کمی صبر کنید

مسکو خواستار دسترسی به نمونه گاز اعصاب استفاده شده علیه اسکریپال است

ایلنا: وزیر خارجه روسیه گفت که این کشور خواستار دسترسی به نمونه گاز اعصابی است که علیه جاسوس سابق این کشور استفاده شده است.