لطفا کمی صبر کنید

تشکیلات خودگردان فلسطین حماس را مسئول انفجار غزه که گفته می شود هدف آن هیئت نخست وزیر بوده است، دانست