لطفا کمی صبر کنید

"دیده بان حقوق بشر سوریه": ترکیه و گروه های مسلح مورد حمایت آن عفرین و 90 شهرک و روستای اطراف آن را محاصره کرده اند