لطفا کمی صبر کنید

یکی از ضد ایرانی‌ترین دولت‌ها در آمریکا روی کار می‌آید

کارشناس مسائل بین‌الملل با اشاره به تغییرات اخیر در کابینه ترامپ گفت: با توجه به این تغییرات و درصورت تأیید خانم هاسپل توسط سنا، یکی از ضد ایرانی‌ترین دولت‌ها در آمریکا روی کار خواهد آمد.