لطفا کمی صبر کنید

«هنیه» خواستار اتخاذ استراتژی برای مقابله با تصمیمات ترامپ شد

رئیس دفتر سیاسی حماس بر ضرورت اتخاذ راهبردی با هدف مقابله با تصمیمات ترامپ ضد قدس تاکید کرد.