لطفا کمی صبر کنید

حمله مسلحانه به تیم امنیتی «العبادی» در سامراء

حمله مسلحانه به تیم امنیتی «العبادی» در سامراء