لطفا کمی صبر کنید

بقایی دستگیر و جهت اجرای حکم صادره به زندان معرفی شد

حمید بقایی جهت اجرای حکم صادره به زندان معرفی شد.