لطفا کمی صبر کنید

سخنگوی گوترش: همکاری تیلرسون با سازمان ملل خوب بود

سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد تاکید کرد، گوترش روابط مثبت و خوبی با تیلرسون داشت.