لطفا کمی صبر کنید

مرکل و می برای مقابله مشترک با روسیه توافق کردند

به دنبال بروز حادثه برای یک جاسوس دوجانبه در انگلیس صدراعظم آلمان و نخست وزیر انگلیس در رایزنی با هم برای مقابله مشترک با روسیه توافق کردند.