لطفا کمی صبر کنید

گزینه ریاست سیا در یکی از تاریک‌ترین فصول تاریخ آمریکا مشارکت داشته است

سناتور ارشد آمریکایی تصمیم ترامپ برای انتخاب جینا هاسپل به ریاست سازمان سیا را محکوم کرد و گفت که او در یکی از تاریک ترین فصول تاریخ آمریکا مشارکت داشته است.