لطفا کمی صبر کنید

سخنگوی اداره مهاجرت آمریکا استعفا کرد

جیمز شواپ، سخنگوی اداره مهاجرت آمریکا به دلیل آنکه توان تحمل بار نشر روایت‌های ناصحیح دولت ترامپ را نداشت از منصب خود استعفا کرد.