لطفا کمی صبر کنید

برقراری پرواز مستقیم بین تهران و بلگراد

معاون نخست وزیر و وزیر گردشگری جمهوری صربستان گفت آغاز عملیات پرواز مستقیم هواپیمایی ایران به کشورش، نقش موثری در توسعه روابط بین ایران و صربستان خواهد داشت.