لطفا کمی صبر کنید

فرانس ۲۴:در صورت پاسخگو نبودن مسکو، لندن تحریم‌های سختی اعمال خواهد کرد

شبکه تلویزیونی فرانس ۲۴ گزارش داد، لندن منتظر توضیحات مسکو است، روس‌ها تا پایان امروز فرصت دارند تا در باره مسمومیت سرگئی اسکریپال توضیح دهند.